Financieel management

Adrepak Bedrijfsadviseurs ondersteunt u op alle vlakken van financieel management. Daarbij kijken wij verder dan uw financiële administratie en rapportage.

Onze integrale aanpak richt zich op een heldere financiële structuur, inzichtelijke financiële en administratieve processen, geschikte financiële automatisering, betrouwbare en tijdige management informatie, juiste interpretatie van cijfers en kengetallen en gedegen prognoses.

Het gebruik van software in uw organisatie is bij het financieel management niet meer weg te denken. Op dit gebied biedt Adrepak Bedrijfsadviseurs u drie bijzondere producten. Wij begeleiden u bij het selecteren en implementeren van het juiste financiële pakket (Pakketselectie en -implementatie), wij leveren het gereedschap voor betrouwbare management informatie en ondersteunen u bij het samenstellen van financiële prognoses en scenario’s (Visieplan).

Automatisering is meer dan alleen ‘gereedschap’. De tijd dat automatisering slechts bedoeld was voor de ondersteuning van administratieve- en productieprocessen ligt achter ons. Meer dan ooit draagt automatisering bij aan het succes van uw onderneming.
Nu en in de toekomst. Automatisering bepaalt voor een groot deel de efficiëntie van processen, de kwaliteit van uw dienstverlening, de betrouwbaarheid en tijdigheid van management informatie, de inzet van medewerkers en de wijze waarop zij samenwerken. De selectie van nieuwe automatisering is daarom een strategische keuze. In combinatie met de grote verscheidenheid aan leveranciers en pakketten maakt dat de keuze niet gemakkelijk.

Uw organisatie verandert voortdurend. ‘Verandering’ is de enige constante factor in uw organisatie. Automatisering mag het succes en de groei van uw onderneming niet in de weg staan, maar moet juist een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van uw bedrijf. Goede automatisering moet daarom ‘als een op maat gemaakt confectiepak’ bij uw organisatie passen en flexibel genoeg zijn om met uw bedrijf mee te groeien.

De overstap naar nieuwe automatisering biedt vele kansen. Nieuwe automatisering biedt nieuwe mogelijkheden. Adrepak Bedrijfsadviseurs ondersteunt u bij de selectie en implementatie van nieuwe automatisering. Niet alleen gebaseerd op de mogelijkheden die de diverse pakketten te bieden hebben, maar vooral op de huidige en toekomstige eisen die uw organisatie aan automatisering stelt.

Hoe maak ik een weloverwogen keuze? Adrepak Bedrijfsadviseurs inventariseert samen met u welke eisen uw organisatie aan automatisering stelt. Nu, maar vooral ook in de toekomst. De huidige inrichting van financiële, administratieve, logistieke en productieprocessen worden daarbij onder de loep genomen. Het optimaliseren van die processen staat daarbij voorop. Goede automatisering moet dat mogelijk maken.

Onze specialisten hebben veel ervaring in het analyseren van bedrijfsprocessen en hebben kennis van de meest toegepaste automatiseringspakketten. Zij zijn de onafhankelijke partij die u ondersteunt in de selectie van pakket en leverancier.

Is een geruisloze implementatie mogelijk? De implementatie van nieuwe automatisering gaat zelden zonder slag of stoot. Veel tijd, geld en energie kunt u echter besparen door een goede begeleiding en coördinatie. Onze adviseurs begeleiden u hierbij van A tot Z. Zij beseffen dat implementeren meer is dan alleen installeren. Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het coördineren van de implementatie, het trainen van medewerkers, zijn aspecten die daarbij aan de orde komen. Maar ook: ‘Hoe snel wil je ‘alles’ toepassen wat de software kan?’, en ‘Hoe stapsgewijs wil je ‘het’ leren toepassen?’
Hoe wordt de investering terugverdient? Na de implementatiefase zijn processen geoptimaliseerd en kunt u met de nieuwe automatisering weer jaren vooruit. De investering verdient u terug wanneer u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die het pakket uw organisatie biedt. Automatisering moet met uw organisatie ‘meegroeien’. Ernst & Young Bedrijfsadviseurs ondersteunt u bij het regelmatig evalueren van de eisen die uw organisatie ten aanzien van automatisering stelt, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het maximaal benutten van de mogelijkheden die het pakket uw organisatie biedt.