Marketing

De plaats die marketing inneemt verschilt per branche.

Zo is marketing binnen de industrie moeilijk te vergelijken met marketing in de retailsector. De ondersteuning die wij het midden- en kleinbedrijf op het gebied van marketing bieden, bestaat uit de volgende onderdelen:

    * Marktonderzoek
    * Marktstrategie
    * Communicatie en PR


Marktonderzoek

Adrepak Bedrijfsadviseurs voert voor u gedegen marktonderzoek uit in bestaande en nieuwe markten. Het marktonderzoek kan daarbij vier verschillende uitgangspunten hebben:

   1. onderzoek naar de behoefte aan bestaande producten of diensten in bestaande markten
   2. onderzoek naar de behoefte aan bestaande producten of diensten in nieuwe markten
   3. onderzoek naar de behoefte aan nieuwe producten of diensten in bestaande markten
   4. onderzoek naar de behoefte aan nieuwe producten of diensten in nieuwe markten

Dergelijke onderzoeken doen uitspraken over mogelijke en attractieve Product- Marktcombinaties (PMC’s) en hoe die zich verhouden tot de marketingstrategie van het bedrijf en de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen. Een analyse van concurrenten, mogelijkheid tot toetreding van de markt en de aanwezigheid van alternatieve producten (substituten) die het succes van het eigen product kunnen beïnvloeden kunnen daarin worden meegenomen.

Marktstrategie

Op het gebied van marketingstrategie adviseren wij u over de te voeren marktbenadering voor specifieke Product- Marktcombinaties. Hierbij kan aandacht worden besteed aan onder meer:

    * Unieke verkoopargumenten (Unique Selling Points / USP’s) van het betreffende product en het bedrijf
    * Analyse van sterkten en zwakten van het bedrijf ten opzichte van de kansen en bedreigingen uit de omgeving
    * Effectieve marketingcommunicatie en public relations
    * Verkoop, distributie en logistiek
    * Planning van marketingactiviteiten
    * Klanttevredenheid


Communicatie en PR

Communicatie en Public Relations (PR) zijn belangrijke ingrediënten voor een succesvolle marketing strategie. De unieke kenmerken van uw organisatie, producten of diensten moeten onder de aandacht worden gebracht. De communicatie moet gericht zijn op de juiste doelgroepen en hen aanspreken. Adrepak Bedrijfsadviseurs ondersteunt u bij het selecteren van de juiste communicatiekanalen, het ontwikkelen van communicatiemidddelen en het plannen van mediacampagnes.