Strategie

Als directeur van een middelgroot MKB-bedrijf vindt u de strategie van uw onderneming van groot belang. Echter, door de drukte van iedere dag ontbreekt de tijd om er systematisch aandacht aan te geven, u breed te oriënteren en zaken helder op papier te zetten.

Onze bedrijfsdviseurs faciliteren bij strategievorming en implementatie van de strategie, adviseren en ondersteunen u bij de ontwikkeling van uw ondernemingsplan en zijn een klankbord voor directie en managementteam.

Onvoldoende aandacht voor de strategie van uw bedrijf leidt ertoe dat u de dingen doet zoals u ze altijd deed. In veranderende omstandigheden kan dit grote risico’s met zich meebrengen. Groei, meer personeel, toenemende concurrentie, innovatie, overnames – ook uw bedrijf zal een antwoord moeten hebben op deze veranderingen.

De ene verandering kan daarbij ingrijpender zijn dan de andere. Adrepak Bedrijfsadviseurs biedt ondersteuning bij (omvangrijke) veranderingen in organisaties. Veranderingstrajecten kunnen te maken hebben met tal van onderwerpen. Inhoudelijke onderwerpen zoals de implementatie van bijvoorbeeld nieuwe automatisering, verandering van organisatiestructuur of processen, innovatie of een productlancering, etc. Ook ondersteunen wij veranderingen ten behoeve van de sociale en culturele processen in organisaties.

Oscan Plus. Voor bedrijven als het uwe ontwikkelde Adrepak Bedrijfsadviseurs Oscan Plus. Oscan Plus is een snelle doorlichtingsmethode die u in een kort tijdsbestek inzicht geeft in de prestaties van uw onderneming en tegelijkertijd ondersteuning biedt bij strategiebepaling, het opstellen van een plan van aanpak en eventueel bij het implementeren daarvan.