MKB concept

Adrepak heeft een uniek concept ontwikkeld voor het midden en klein bedrijf. MKB bedrijven hebben regelmatig vraag naar ondersteuning op personeelsgebied. Het komt meer dan eens voor dat de directeur of een andere werknemer personeelszaken "erbij" doet. Voor deze bedrijven hebben wij een strippenkaart-systeem ontwikkeld, waarbij samen met het bedrijf wordt gekeken naar de behoefte van de ondersteuning van personeelszaken. Hierna wordt bepaald hoeveel uren men nodig heeft om deze behoefte in te vullen en op basis daarvan wordt een abonnement afgesloten.

In een persoonlijk gesprek wordt vervolgens besloten hoe wij verdere invulling geven aan het traject. Voordeel voor de bedrijven is, dat men kwalitatieve ondersteuning heeft op personeelsgebied, maar dat daarnaast de bedrijven zelf kunnen bepalen wanneer en voor hoeveel uren zij deze ondersteuning behoeven. Het aantal uren wordt berekend op jaarbasis. Blijkt dat men uren over heeft, dan neemt men deze uren mee naar het volgende jaar. Komt men uren tekort dan wordt tegen hetzelfde tarief een verlenging van het abonnement afgesloten. De persoon die voor het bedrijf werkt, blijft verbonden aan het bedrijf gedurende de duur van het abonnement.