Opdrachtgevers

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers zijn voor ons partners in business. Daarom besteden wij alle aandacht aan de vragen en de kwesties die ons worden voorgelegd.

Werving & selectie
Wij ondersteunen opdrachtgevers in het vinden van werknemers voor sales-, marketing- en personeelsfuncties. In dit traject staat een frequent persoonlijk contact bij ons voorop. Dit om feeling met de behoefte van de opdrachtgever te blijven houden. Na het invullen van een opdracht houdt het bij Adrepak niet op. Wij houden contactmomenten, waardoor wij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de organisatie van onze opdrachtgevers.
Adrepak gaat voor een "langetermijnrelatie" met de opdrachtgever.
Adrepak werkt op "no cure no pay" basis.

Interim Management
Het komt regelmatig voor dat organisaties een tijdelijke invulling zoeken voor een project, of vervanging zoeken bij ziekte, zwangerschap of bij een sabbatical year van één van de medewerkers.
Adrepak vult deze trajecten in met zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel).
Wanneer een opdrachtgever contact zoekt met een dergelijke vraag dan benaderen wij zelfstandigen uit ons bestand voor deze opdracht. Wij maken vervolgens een selectie van kandidaten die worden voorgesteld.
Adrepak is bij de gesprekken aanwezig en wanneer een opdrachtgever en een zelfstandige tot overeenkomst komen, dan wordt door Adrepak een percentage gerekend over het totaal aantal afgesproken uren maal het uurtarief van de zelfstandige. De zzp'er factureert daarna zelf zijn uren aan de opdrachtgever.
Adrepak werkt op "no cure no pay" basis.